Субота, 22.06.2024, 12:26
Інформаційно-ресурсний методичний центр відділу освіти Кр...
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Рік англ. мови
Науково-методична проблема ІРМЦ

«Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу

шляхом впровадження інноваційних технологій».

Мета діяльності:
науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти;
організація науково-методичної роботи в освітніх закладах;
підвищення професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, розвиток їх творчої ініціативи у міжкурсовий період.

Місія: визначення нових підходів та підвищення професійного розвитку педагогічних працівників шляхом застосування ними інноваційних педагогічних технологій та методик, реалізації принципів індивідуалізації, диференціації, інтеграції навчання у практичній діяльності, впровадження інтерактивних форм, нових методів і засобів навчання, виховання й управління, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях, критичному мисленні, здатності застосовувати наукові надбання на практиці.

 Функції :

1. Цільові:

- прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

-  компенсаторна - передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

- інформаційно-коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, що постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Організаційні:

- трансформаційна — відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

- діагностична — систематичний моніторинг навчально-виховно­го процесу, рівня розвиненості, вихованості та навченості дітей у дошкільних закладах, знань, умінь і навичок, навчальних досягнень і вихованості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також професійного рівня педагогічних працівників;

- моделююча - моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

- інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

- організаційно-координувальна - координація діяльності  районних та шкільних методичних об'єднань;

 • соціальна - створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів, стимулювання діяльності педагогічних працівників.

Завдання:

 • модернізація форм, змісту й методів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у між курсовий період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах;
 • постійний моніторинг показників роботи педагогів для вчасної корекції та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;
 • оптимізація системи підготовки вчителів до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованої молоді;
 • удосконалення підготовки вчителів до навчання та виховання дітей в умовах профільного навчання;
 • залучення вчителів до інноваційної діяльності (дослідницька, експериментальна діяльність, апробація навчальної літератури тощо), створення бази даних;
 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, твор­чої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з викорис­танням дистанційних форм навчання;
 • координація діяльності методичних кабінетів при на­вчальних закладах, районних циклових методичних об'єднань і методичних об'єднань при навчальних закладах;
 • моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня на­вчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти та Державному стандарту базової і повної за­гальної середньої освіти;
 • моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблен­ня вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
 • здійснення організації апробації та моніторингових дос­ліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної осві­ти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, створених науково-методичних матеріалів на допомогу педагогічним працівникам;
 • патронаж навчальних закладів, які мають статус експери­ментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної до­помоги;
 • здійснення методичної роботи щодо підвищення професійної компетентності молодих спеціалістів; вивчення потреб і надання практичної допомоги педагогічним працівникам в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій; надання за зверненням  відділу  освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;
 • організація методичної роботи з  кадровим резервом;
 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
 • погодження  програми психологічної просвіти учасників навчально – виховного процесу;
 • розгляд та рецензування  авторських матеріалів,  корекційно – методичних та навчальних  програм  для подальшої апробації в навчально – виховному процесі освітніх закладів;
 • проведення  різних форм методичної роботи з теорії та практики психології і соціальної роботи;
 • здійснення психологічних, педагогічних консультацій для дітей, педагогічних працівників, батьків та різних категорій населення;
 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів,   тематичного вивчення  стану викладання предметів в навчальних закладах;
 • організація діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у закладах освіти, підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань  ;
 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;
 • створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікацій педагогічних і керівних закладів освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів освіти, вивчення і узагальнення їх  педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
 • проведення масових, методичних заходів (семінарів, конференцій, конкурсів, виставок, творчих зустрічей, фахових конкурсів для педагогічних працівників («Вчитель року», «Вихователь року»,  «Педагогічна надія») тощо з метою популяризації прогресивних ідей та практичного досвіду, заходів, поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошуко­вої роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і ок­ремих педагогічних працівників;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, педагогічного досвіду в дошкільних та загальноосвітніх закладах, поліпшення на цій основі управління ними і організації методичної роботи;
 • взаємодія з обласним науковим відділен­ням Малої академії наук України та іншими учнівськими това­риствами; 
 • формування електронної бази даних щодо  педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогіч­них колективів і окремих працівників; створення сучасних нау­ково-методичних комплексів, матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-попу­лярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
 • висвітлення в засобах масової інформації, фахових виданнях  інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.
Вхід на сайт
Пошук
Категорії розділу
Новини [1287]
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Корисні посилання
Дистанційна Академія
//metodic.at.ua/images-1-.jpg